DUY THANH PLASTIC

“ Khách hàng là nền tảng bền vững ”
Xô tròn

Sản phẩm có nhiều kích thước :

Xô 04L (20 x 20 x 17 cm)
Xô 06L (22 x 22    x 19 cm)
Xô 08L (24 x 24 x 21 cm)
Xô 10L (27 x 27    x 24 cm)
Xô 12L (29 x 29 x 27 cm)
Xô 14L (31 x 31 x 29 cm)
Xô 16L (32 x 32 x 29 cm)
Xô 18L (33 x 33 x 31 cm)
Xô 20L (34 x 34 x 33 cm)

 

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá