DUY THANH PLASTIC

“ Khách hàng là nền tảng bền vững ”
Sóng ly
  • Mã SP
    SL01-02-03-04-05
  • Nguyên liệu
    Nhựa PP
  • Màu sắc
  • Giá
    Call

Sản phẩm có nhiều kích thước :

Sóng ly SL01  (48 x 30 x 11 cm)           
Sóng ly SL02  (37 x 16 x 9 cm)         
Sóng ly SL03  (34 x 24 x 9 cm)         
Sóng ly SL04  (31 x 22 x 8 cm)         
Sóng ly SL05  (28 x 20 x 7 cm)       

 

 

 

Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá